Επί του παρόντος διαθέτουμε τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Online English Language Teacher

We are looking for qualified native English Language Teachers to teach English online with students from around the world. You will need to have at least 5 years of English Language Teaching experience, as well as IT computer skills with MS Windows and MS Office. This is an In-House teaching position, so you will need to be situated residentially near us or planning to move to Greece to apply.

English Language Teacher

We have an opening for qualified English Language Teachers. Basic IT experience required. Email us your CV in English along with a detailed cover letter introducing yourself.

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών

Ψάχνουμε για καθηγητή/-τρια Γερμανικής γλώσσας. Απαιτείται βασική εμπειρία IT. Στείλτε μας το βιογραφικό σας σε μήνυμα στα Ελληνικά μαζί με μια λεπτομερή συνοδευτική επιστολή που σας παρουσιάζει.

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια από αυτές τις θέσεις επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα:


Please make sure each attachment is no more than 2MB in size.