Λίγα Λόγια Για Εμάς

Το ACCESS Learning Centre είναι ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών το οποίο ιδρύθηκε το 1992 στην Πάτρα με στόχο πάντα τη πρωτοποριακή και καινοτόμο διδασκαλία Ξένων Γλωσσών. Είμαστε μια δυναμική ομάδα εκπαιδευτικών με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μητρική τη γλώσσα που διδάσκουμε. Το έμπειρο προσωπικό μας, με επαγγελματισμό και πάθος στη διδασκαλία, μας καθιστά σταθερά και διαχρονικά στην κορυφή της ξενόγλωσσής εκπαίδευσης. Όμως, ο αρχικός μας στόχος παραμένει ίδιος. Να προσφέρουμε την καλύτερη και πληρέστερη υποστήριξή σε όλους τους μαθητές μας καθ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, σε ένα ιδανικό και ευχάριστο περιβάλλον διδασκαλίας.

Μέσα σε μια εξελισσόμενη τεχνολογικά κοινωνία που καταρρίπτει τους στερεότυπους τρόπους εκμάθησης, το ACCESS προσαρμόζεται, μετέρχεται και εντάσσει νέες μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας στον κύκλο σπουδών του. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές μας την καλύτερη δυνατή μαθησιακή εμπειρία.

Το προσεκτικά σχεδιασμένο περιβάλλον εγείρει το ενδιαφέρον για μάθηση με…

  • Άνετες, σύγχρονες αίθουσες που προσφέρουν ιδανικές συνθήκες εκμάθησης.
  • Διαδραστικούς πίνακες HD σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας.
  • Εργαστήρι υπολογιστών για διδασκαλία γλωσσών ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Χρήση tablet ως συνοδευτικό εκπαιδευτικό εργαλείο.
  • Κινηματογραφική αίθουσα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
  • Δανειστική βιβλιοθήκη.

Τα Μαθήματά Μας

Στο ACCESS Learning Centre προσφέρουμε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών για όλα τα επίπεδα. Τα μαθήματά μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες: Μάθηση, Διδασκαλία και Αξιολόγηση, με τη συντομογραφία CEFR. Εδώ στο ACCESS μπορούμε με σιγουριά να παρέχουμε στους μαθητές μας τη πιστοποίηση αυτών των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι μεθοδολογικό και επικοινωνιακό, το οποίο διεγείρει το ενδιαφέρον και εξασφαλίζει την ανάγκη των νέων μαθητών να πετύχουν και να αισθανθούν σίγουροι σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον. Σε όλα τα επίπεδα το μάθημα ζωντανεύει μέσω της χρήσης διαδραστικού πίνακα που κάνει την εκμάθηση πιο ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα πιο διασκεδαστική, κεντρίζοντας έτσι την προσοχή του μαθητή. Επιπλέον, μαζί με το παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό παρέχουμε στους μαθητές μας tablets, δημιουργώντας έτσι μια καινούρια εμπειρία στην ήδη εκσυγχρονισμένη τάξη μας.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή, δίνοντας την δυνατότητα στον καθηγητή να δώσει έμφαση στις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ένας μαθητής.

Το εξατομικευμένο σύστημα βοήθειας που αφορά άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, γίνεται εντός του χώρου μας σε μορφή ιδιαίτερου μαθήματος.

Τα μαθήματα διαρκούν από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο και οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε εντατικά θερινά μαθήματα για συγκεκριμένα επίπεδα. Επιπλέον, παρέχουμε διαδικτυακά μαθήματα για ειδικές περιστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη όταν ο μαθητής απουσιάζει για λόγους ασθενείας και δεν έχει την δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων εντός τάξης.