Αγγλικά

Μαθήματα Αγγλικών προσαρμοσμένα με στόχο την δημιουργία αυτοπεποίθησης, μάθησης και επιτυχίας από Pre-Junior έως Γ2 Proficiency.

Γαλλικά

Εξειδικευμένος κύκλος σπουδών που εστιάζει στην εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα από Pre-A1 έως Γ2.

Γερμανικά

Ένας κύκλος σπουδών που θέτει υψηλούς στόχους και δημιουργεί κίνητρα για την εκμάθηση των Γερμανικών από επίπεδα Α1 έως Γ2.